BeWoRa partners

Bewora en de structurele partners onderschrijven een intentieverklaring voor minstens 3 jaar waarin partijen elkaar steunen en versterken om vooral de Bewora-leden in het vakgebied van onze partners een betere prijs te gunnen, diensten te verbeteren en kennis te delen.